#attraction

Värdegrund
• Folkhälsa – för alla utifrån sina egna förutsättningar.
• Samarbete – mellan föreningar och i lagen.
• Stolthet – för Örebro, Hjälmaren och varandra.

Koncept Örebroklassikern med tre grenar:
Örebroklassikern innehåller tre fristående grenaktiviteter som tillsammans skapar Örebroklassikern. 2014 äger aktiviteterna rum följande datum:
9 mars – ”Lindholmenrännet” Rävgången – Lindholmen t o r med skridskor. Aktiviteter och spännande stopp utmed vägen. Det går att att hyra skridskor. Om isen inte är farbar så arrangeras någon alternativ aktivitet.
Uthyrning av skidskor och aktiviteter på plats.
6 juni, Nationaldagen – ”Rynningevarvet” – en tipspromenad på ca 8 km runt i Rynningeviken som innehåller teamaktiviteter baserat på kunskaper, kreativitet och kontakter. Det kommer att finns 8 stora stationer med olika former av lagövningar. Rynningevarvet bygger på att man är ett lag. Har man inte ett lag från början så kommer det arrangeras lag efterhand på plats.
31 augusti– ”Hemfjärden runt” – ca 4 mils cykelmotion. Aktiviteter och spännande stopp utmed vägen.
Örebroklassikern ska kantas av Örebroföretag och föreningar som vill vara med och synas i samband med Örebroklassikern. Varje grenaktivitet ska vara en ”folkfest” för en bred målgrupp.
Hur går det till?
• Klassikerbiljetten kostar 300:- för start till alla tre grenaktiviteterna.
• Klassikerbiljetten är personlig.
• Om man anmäler ett lag vid starten på varje grenaktivitetet så är man med i extrautlottning av spännande priser, t ex resor och upplevelser. Lagen kan innehålla olika personer på de olika grenstarterna. Ett lag innehåller 4-6 personer.
• Man kan också köpa separat startavgift till varje gren. Att starta kostar då 150:-/start.
Klassikerfonden:
10:-/delstart fonderas dvs 30:-/ klassikerbiljett går till ekonomiskt svaga barn för att möjliggöra för dem att idrotta och röra sig. Fonden kan t ex betala träningsavgiften, köpa utrustning, stötta lagaktiviteter eller individuella satsningar etc. Fonden förvaltas av Örebroklassikern. Under hösten tas anmälningar emot. Beslut om hur fonden fördelas år från år tas av en fristående styrgrupp bestående av Rose-Marie Frebran – landshövding, Helena Astvald – Örebro föreningsråd, Kamran Kabinejad – Örebro Boxningsklubb och Ewa-Lena Spåre – NA.

Målgrupper:
Alla människor är målgruppen t ex att göra en klassiker tillsammans med föreningen, familjen, arbetsplatsen, kompisgänget, vårdboendet osv.

Dela
Dela detta