Välkommen till Industridagen!

När jag förra året fick frågan om jag ville ta över som vd för Lajac var det en självklarhet att tacka ja.   Lajac ska fortsätta att utvecklas både nationellt och internationellt. Vi ska genom att vara aktiva och fortsatt Läs mer…

Linde ökar kunskap kring trucksäkerhet

I den logistiska processen ställs allt högre krav på säkerhet när det kommer till användandet av truckar och dess förare. Samtidigt som volymer och omsättning ökar, ställs också högre krav på effektivitet. Med det ökar risken för olyckor.   Enligt Läs mer…

Geomatikk rekryterar i Örebro

Geomatikk skyddar samhällsviktiga ledningsnät genom att markera var ledningar ligger i samband med markarbeten. Syftet är att förebygga skador och avbrott på exempelvis tele-, el- eller fibernät som annars riskerar att få allvarliga konsekvenser för viktiga samhällsfunktioner.   – Vi Läs mer…

Framtidens trender

Den 20 april håller Anders Holmquist från Strateg Marknadsföring AB en föreläsning om Megatrender 2025 på Handelskammarens Marknadsklubb. Den kommer att handla om vad man kan vänta sig av framtiden.   Bland annat kommer det att handla om en förskjutning Läs mer…Prenumerera på nyhetsbrev